ZAJĘCIA

Spotkania odbywają się w nowym specjalistycznym laboratorium sieci komputerowych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami działania sieci komputerowych, stosowanymi w nich technologiami i protokołami. Wszystkie zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Podstawą spotkań są wykłady na podstawie autorskich prezentacji instruktorów. Drugim równie ważnym elementem są laboratoria - praktyczne zajęcia ze sprzętem (m.in.: konfiguracja komputerów i różnych urządzeń sieciowych do pracy w sieci).

Dodatkowo w trakcie większości modułów szkolenia realizowane są laboratoria problemowe (case study). W takim przypadku cały czas spotkania poświęcony jest na zrealizowanie rozbudowanego, bardziej złożonego ćwiczenia przekrojowego, mającego na celu utrwalenie omówionego materiału.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów. Daje to możliwość wyjaśnienia wszelkich niezrozumiałych dla kursantów zagadnień oraz rozwinięcia tematów, którymi grupa jest zainteresowana oraz przedstawienie poruszanych treści w szerszym kontekście.

UWAGA! Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Całość materiałów dydaktycznych do kursów oraz testy i egzaminy są przygotowane przez Cisco Systems w języku angielskim. Część z tych materiałów przetłumaczona jest na język polski (w tym całość materiałów do CCNA w wersji 5.1). Kursanci mają nieograniczony dostęp do zasobów na zajęciach i poza nimi. Materiały do nowej wersji (7.0) kursu CCNA Routing and Switching oraz do szkoleń CCNA Security, CCNA CyberOps oraz CCNP nie posiadają oficjalnej polskiej wersji i Cisco nie planuje ich przetłumaczenia.

Organizacja spotkań

Kursy organizowane przez Katedrę Informatyki odbywają się w grupach liczących ok. 15 osób. Zajęcia mają miejsce 1-2 razy w tygodniu po cztery i pół godziny lekcyjnej (ok. 3,5 godziny zegarowej) w dni powszednie w godzinach wieczornych (zazwyczaj 18.00 - 21.30) lub w soboty/niedziele w godzinach ustalanych osobno dla każdej grupy (rano w godz. 9.00-12.30 lub popołudniu w godz. 13.00-16.30 albo 17.00-20.30). Dokładne terminy ustalane są dla poszczególnych grup osobno.

Wjazd na teren AGH możliwy jest w terminach zajęć i odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Systemu kontroli wjazdów AGH, jak dla studentów studiów podyplomowych. Budynek, w którym odbywają się zajęcia, należy do strefy C (do lutego 2019 była to część strefy B) systemu parkowania na AGH.

Testy i egzaminy

W trakcie trwania kursu sprawdzany jest postęp w przyswajaniu wiedzy przez kursantów. Uczestnicy mają obowiązek przystąpić do testów cząstkowych z zakresu kolejnych partii materiału. Wykonywane są one poprzez portal Cisco NetSpace poza zajęciami.

Każdy moduł kończy się zestawem egzaminów:

  • egzamin teoretyczny - test na portalu Cisco NetAcad.com,
  • egzamin praktyczny - realizacja praktycznego zadania w laboratorium sieciowym (zrealizowanie zadanej topologii sieci w wyznaczonym czasie),
  • egzamin ustny przed prowadzącym.

 

UWAGA! Egzaminy certyfikujące (CCNA i CCNP) prowadzone są przez osobne dedykowane centra egzaminacyjne Pearson VUE. Zainteresowanych prosimy o kontant bezpośrednio z najbliższymi takimi ośrodkami. [więcej szczegółów]