PROGRAM Cisco Certified Network Associate - Security v2.0

Szkolenie CCNA Security jest prowadzone w naszej Akademii Cisco od marca 2017 r.

Tematyka zajęć CCNA Security:

 1. Zagrożenia we współczesnych sieciach (Modern Network Security Threats)
 2. Zabezpieczanie urządzeń sieciowych (Securing Network Devices)
 3. Uwierzytelnianie, autoryzacja i logowanie zdarzeń (Authentication, Authorization and Accounting)
 4. Zapory sieciowe (Implementing Firewall Technologies)
 5. Systemy zapobiegania włamaniom (Implementing Intrusion Prevention)
 6. Zabezpieczanie sieci lokalnych (Securing the Local Area Network)
 7. Systemy szyfrowania (Cryptographic Systems)
 8. Wirtualne sieci prywatne (Implementing Virtual Private Networks)
 9. Wprowadzenie do Cisco ASA (Implementing the Cisco ASA)
 10. Zaawansowana konfiguracja Cisco ASA (Advanced Cisco ASA)
 11. Zarządzanie zabezpieczoną siecią (Managing a Secure Network)

Technologie

W trakcie kursu zostaną przedstawione technologie:

 1. Sieci VPN (SSL VPN, IPsec, IKEv1 i v2)
 2. Zapór sieciowych Cisco (CBAC, ZBPF)
 3. Zapór sieciowych nowej generacji (Cisco FirePOWER, NBAR, Context-Aware Policy)
 4. Wykrywania i zapobiegania włamanion (IDS, IPS, Deep Packet Inspection)
 5. Zarządzania prawami dostępu (AAA, TACACS+, RADIUS)
 6. Serwerów kontoli dostępu (Cisco ACS Secure, Cisco ISE)
 7. Logowania, zarządzania i raportowania (SNMP, Syslog)
 8. Cisco ASA (Adaptive Security Appliance)

Zakres materiału

Więcej informacji dostępnych w dokumencie: CCNA Security - Zakres materiału nauczania

Zgłoszenie zainteresowania

Chęć udziału w najbliższej edycji kursu można wyrazić na poniższej stronie, w sekcji Zapisy: ZAPISZ SIĘ! Jeśli aktualnie nie są prowadzone zapisy na żadną edycję kursu, zapraszamy do wypełnienia formularza zainteresowania kursami.

Materiały dla Uczestników

W czasie trwania kursu wszyscy Uczestnicy otrzymają dostęp do opracowanych przez instruktorów Akademii autorskich materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji z zajęć) oraz konspektów laboratoriów, wykonywanych podczas spotkań lub we własnym zakresie na symulatorach (Cisco Packet Tracer, EVE itd.). Materiały udostępniane są w formie tradycyjnej (jako papierowe wydruki) i jednocześnie elektronicznej przez system NetAcad. Równolegle każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do oficjalnych materiałów szkolenia (kursu na platformie NetAcad, prezentacji i laboratoriów Cisco).

Certyfikacja

Kurs CCNA Security składa się z jednego modułu (około 3 miesiące). Nie ma warunków przystąpienia do kursu, jednak uzyskanie certyfikatu CCNA Security (egzamin 210-260 Implementing Cisco Networking Security) wymaga posiadania ważnego certyfikatu CCENT lub CCNA Routing & Switching. Nie jest konieczne jego posiadanie do przystąpienia do egzaminu, jednak sam certyfikat CCNA Security zostanie wydany dopiero po spełnieniu ww. wymagania.