PROGRAM Cisco Certified Network Associate - Cybersecurity Operations v1.1

Szkolenie CCNA Cybersecurity Operations (CCNA CyberOps) jest prowadzone w naszej Akademii Cisco od października 2018 r.

Tematyka zajęć CCNA Cybersecurity Operations

Podczas zajęć poruszone zostaną - między innymi - następujące problemy:

 1. Biały wywiad i zbieranie informacji
 2. Ataki DoS, DDoS i sposoby reagowania na nie
 3. Ataki dostępowe
 4. Ataki na infrastrukturę i usługi sieciowe
 5. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
 6. Sieci VPN
 7. Systemy szyfrowania, uwierzytelniania i infrastruktura klucza publicznego (PKI)
 8. Maskowanie ataków
 9. Analiza włamań
 10. Systemy zapobiegające wyciekom danych (DLP)
 11. Monitoring, analiza anomalii i logowanie
 12. Systemy IPS/IDS
 13. Polityki bezpieczeństwa i reagowania na incydenty

Tematy zajęć (zgodne z Cisco Networking Academy)

 1. Cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie
 2. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych cz. 1 (Microsoft Windows)
 3. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych cz. 2 (Linux)
 4. Sieci komputerowe cz. 1 (protokoły i usługi)
 5. Sieci komputerowe cz. 2 (infrastruktura sieciowa)
 6. Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 7. Ataki na infrastrukturę sieciową
 8. Bezpieczeństwo sieci LAN
 9. Systemy szyfrowania i infrastruktura klucza publicznego (PKI)
 10. Bezpieczeństwo urządzeń końcowych
 11. Monitoring i logowanie zdarzeń bezpieczeństwa
 12. Analiza włamań sieciowych
 13. Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

Zakres materiału

Zajęcia prowadzone są według autorskich materiałów, poszerzających zagadnienia prezentowane przez sam kurs, których dodatkowe elementy zostały dobrane przez naszych instruktorów na podstawie własnych doświadczeń.

Więcej informacji dostępnych w dokumencie: CCNA CyberOps - Zakres materiału nauczania

Zapisy

Chęć udziału w najbliższej edycji kursu można wyrazić na poniższej stronie, w sekcji Zapisy: ZAPISZ SIĘ! Jeśli aktualnie nie są prowadzone zapisy na żadną edycję kursu, zapraszamy do wypełnienia formularza zainteresowania kursami.

Materiały dla Uczestników

W czasie trwania kursu wszyscy Uczestnicy otrzymają dostęp do opracowanych przez instruktorów Akademii autorskich materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji z zajęć) oraz konspektów laboratoriów, wykonywanych podczas spotkań lub we własnym zakresie na symulatorach (Cisco Packet Tracer, EVE-NG itd.). Materiały udostępniane są w formie tradycyjnej (jako papierowe wydruki) i jednocześnie elektronicznej przez system NetAcad. Równolegle każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do oficjalnych materiałów szkolenia (kursu na platformie NetAcad, prezentacji i laboratoriów Cisco).

Certyfikacja

Kurs CCNA CyberOps składa się z jednego modułu (około 3 miesiące). Nie ma warunków przystąpienia do kursu, uzyskanie certyfiatu wymaga zdania egzaminów certyfikacyjnych CCNA CyberOps (210-250 Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals (SECFND) oraz 210-255 Implementing Cisco Cybersecurity Operations (SECOPS)).