PROGRAM Cisco Certified Network Associate – Routing and Switching v7

Dostępne są materiały w wersji 7 dla wszystkich semestrów kursu (brak tłumaczenia na język polski).

Wszystkie nowo rozpoczynane (od września 2019 r.) w naszej Akademii kursy CCNA prowadzone wg nowego rozszerzonego zakresu. Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji CCNA, obowiązującej od 24 lutego 2020 r.

1. INTRODUCTION TO NETWORKS:

Liczba godzin lekcyjnych: 63
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.4), praktycznego (z wagą 0.4) oraz wyników testów cząstkowych (z wagą 0.2)

 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Warstwa fizyczna
 5. Warstwa dostępu do sieci
 6. Ethernet
 7. Warstwa sieciowa
 8. Protokół ARP
 9. Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 10. Warstwa transportowa
 11. Warstwa aplikacji
 12. Podstawy bezpieczeństwa sieci
 13. Wykrywanie problemów z siecią

2. SWITCHING, ROUTING, AND WIRELESS ESSENTIALS:

Liczba godzin lekcyjnych: 63
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.4), praktycznego (z wagą 0.4) oraz wyników testów cząstkowych (z wagą 0.2)

 1. Konfiguracja urządzeń sieciowych
 2. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 3. Sieci wirtualne LAN (VLAN)
 4. Koncepcje routingu, routing statyczny a dynamiczny
 5. Routing między sieciami VLAN
 6. Protokół STP
 7. Agregacja łącz – EtherChannel
 8. Mechanizmy uzyskiwania adresów – DHCP
 9. Bezpieczeństwo w sieciach lokalnych
 10. Podstawy sieci bezprzewodowych
 11. Konfiguracja sieci bezprzewodowych
 12. Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 13. Rozwiązywanie problemów z routingiem

3. ENTERPRISE NETWORKING, SECURITY, AND AUTOMATION:

Liczba godzin lekcyjnych: 63
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.4), praktycznego (z wagą 0.4) oraz wyników testów cząstkowych (z wagą 0.2)

 1. Protokół OSPF
 2. Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 3. Listy kontroli dostępu (ACL)
 4. Translacja adresów – protokół NAT
 5. Sieci rozległe
 6. Sieci VPN
 7. IP Security Architecture – bezpieczne sieci VPN
 8. Zarządzanie jakością komunikacji – mechanizmy QoS
 9. Zarządzanie sieciami
 10. Projektowanie sieci
 11. Metody rozwiązywania problemów
 12. Wirtualizacja sieci
 13. Automatyzacja sieci