PROGRAM Cisco Certified Network Associate - Routing & Switching v.6.0

Dostępne są materiały w wersji 6.0 dla wszystkich semestrów kursu (brak tłumaczenia na język polski).

Wszystkie nowo rozpoczynane w naszej Akademii kursy CCNA prowadzone wg nowego rozszerzonego zakresu. Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji CCNA R&S v.3.0, obowiązującej od 20 sierpnia 2016 r.

1. INTRODUCTION TO NETWORKS:
Wprowadzenie do sieci komputerowych

 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 9. Warstwa aplikacji
 10. Wykrywanie problemów z siecią

2. ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:
Podstawy rutingu i przełączania

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Sieci wirtualne LAN (VLAN)
 3. Koncepcje routingu, routing statyczny a dynamiczny
 4. Routing między sieciami VLAN
 5. Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 6. Listy kontroli dostępu (ACL)
 7. Metody uzyskiwania adresów IP przez urządzenia końcowe
 8. Translacja adresów (NAT, PAT)
 9. Wykrywanie urządzeń w warstwie 2 (CDP, LLDP)
 10. Synchronizacja czasu w sieciach komputerowych (protokół NTP)

3. SCALING NETWORKS:
Skalowanie sieci komputerowych

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
 3. Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSTP)
 4. Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
 5. Agregacja łączy (PAgP, LACP)
 6. OSPF jednoobszarowy
 7. OSPF wieloobszarowy
 8. Protokół EIGRP
 9. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
 10. Obrazy IOS i licencjonowanie

4. CONNECTING NETWORKS:
Łączenie sieci komputerowych

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Technologie sieci WAN (w tym PPP, PPPoE, xDSL)
 3. Protokół Frame Relay
 4. Routing zewnętrzny (protokół eBGP)
 5. Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
 6. Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreement
 7. Wirtualizacja, chmury obliczeniowe i sieci programowalne (SDN)
 8. Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
 9. Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
 10. LAN security (RADIUS, 802.1x)