Certyfikacja przemysłowa CISCO

Wiedzę na kolejnych poziomach CCENT > CCNA > CCNP > CCIE potwierdzają certyfikaty o znaczeniu ogólnoświatowym. Nie uzyskuje się ich automatycznie po zakończeniu szkoleń, lecz trzeba zdać osobne egzaminy w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych systemu Pearson VUE. Są to egzaminy płatne (w roku 2018 cena netto egzaminu CCNA wynosiła 325 dolarów, pełna lista aktualnych cen za egzaminy). W ramach uczestnictwa w szkoleniach możliwe jest również uzyskanie zniżek na egzaminy (tzw. voucher).

Certyfikaty są ważne przez określony okres czasu (CCNA - 3 lata), po którym należy je powtórzyć lub zdać egzamin wyższego poziomu. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu poziomu wyższego jest posiadanie ważnego certyfikatu poziomu niższego. W roku 2016 oraz 2020 nastąpiły zmiany certyfikacji CCNA.

Pełny schemat ścieżek certyfikacji przemysłowych.

Certyfikacja CCNP Enterprise (dawniej CCNP Routing and Switching)

CCNP Enterprise CertificateDocelowo pełny cykl szkoleń CCNP (3 moduły) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNP - Cisco Certified Network Professional (od 24 lutego 2020 - CCNPv3.0). Jest to certyfikacja wyższego poziomu niż CCNA. Warunkiem uzyskania jej jest zdanie 2 egzaminów: 350-401 ENCOR oraz co najmniej jednego egzaminu specjalistycznego (300-410 ENARSI, 300-415 ENSDWI, 300-420 ENSLD, 300-425 ENWLSD, 300-430 ENWLSI, 300-435 ENAUTO).

UWAGA! Istnieją również inne certyfikacje poziomu CCNP, np.: CCNP Security, CCNP Cloud, CCNP Data Center, czy CCNP Wireless. Aktualnie nie są przez nas prowadzone zajęcia do nich przygotowujące.

Więcej informacji nt. zakresu egzaminów TUTAJ.

Certyfikacja CCNA (dawniej CCNA Routing and Switching)

CCNA RS CertificateDocelowo pełny cykl szkolenia CCNA (4 moduły) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNA - Cisco Certified Network Associate: od 24 lutego 2020 r. CCNA (v4.0) kod: 200-301 (wcześniej: kod: 200-125 i 200-120).

Więcej informacji nt. zakresu egzaminu: CCNA

Wszystkie kursy rozpoczynane obecnie w naszej Akademii omawiają nowy materiał i przygotowują do nowej wersji egzaminów.
UWAGA! Istnieją również inne certyfikacje poziomu CCNA, np.: CCNA Cloud, CCNA Data Center, czy CCNA Wireless. Aktualnie nie są przez nas prowadzone zajęcia do nich przygotowujące.

Certyfikacja CCNA Security

CCNA SEC CertificateDocelowo pełny cykl szkolenia CCNA Security (jeden moduł) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNA Security — Cisco Certified Network Associate Security: kod egzaminu: 210-260 (Implementing Cisco Network Security).

Więcej informacji nt. zakresu egzaminu: CCNA Security.
Więcej informacji nt. egzaminów certyfikujących CCNA Security.

Do egzaminu 210-260 IINS można przystąpić w dowolnym momencie, jednak do uzyskania certyfikatu CCNA Security wymagane jest posiadanie aktywnego certyfikatu CCNA Routing and Switching lub CCENT. Jeśli w chwili zdawania egzaminu CCNA Security osoba egzaminowana nie posiada ważnego ww. certyfikatu, to certyfikat CCNA Security zostanie wystawiony dopiero po uzyskaniu CCNA RS lub CCENT.

Certyfikacja CCNA Cyber Ops

CCNA CO CertificateDocelowo pełny cykl szkolenia CCNA Cybersecurity Operations (jeden moduł) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNA Cyber Ops — Cisco Certified Network Associate Cybersecurity Operations: kody egzaminów: 210-250 (Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals) oraz 210-255 (Implementing Cisco Cybersecurity Fundamentals).

Więcej informacji nt. zakresu egzaminu: CCNA Cyber Ops.
Więcej informacji nt. egzaminów certyfikujących CCNA Cyber Ops.

Do egzaminów 210-250 SECFND i 210-255 SECOPS można przystąpić w dowolnym momencie, do uzyskania certyfikatu CCNA Cyber Ops nie jest wymagane posiadanie żadnego innego aktywnego certyfikatu.

Zniżki na egzaminy certyfikujące

Zdanie egzaminu końcowego ostatniego modułu CCNA (Routing and Switching, Security) za pierwszym razem na poziomie wyższym niż 75% upoważnia do uzyskania zniżki na egzamin certyfikujący (ok. 60% zniżki). Chęć uzyskania vouchera należy zgłosić przez system NetAcad (odnośnik: 'Request a Voucher') na 30 dni przed planowanym egzaminem, bo tyle może trwać proces generowania talonu na zniżkę. Otrzymany kod promocyjny ważny jest na jedno podejście do egzaminu przez 3 miesiące od jego wydania (czyli uzsykania uprawnienia do zniżki, zazywczaj jest to dzień następujący po dniu ukończenia kursu i zdania egzaminu wewnętrznego).

W przypadku kursu CCNA Cybersecurity Operations, ukończenie szkolenia z wynikiem testowego egzaminu końcowego co najmniej 75% za pierwszym podejściem uprawnia do otrzymania dwóch 60-procentowych zniżek na egzaminy: 210-250 SECFND (Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals) oraz 210-255 SECOPS (Implementing Cisco Cybersecurity Fundamentals). Zniżka na pierwszy z tych egzaminów ważna jest przez 3 miesiące, podczas gdy zniżka na drugi - przez pół roku.

Istnieje system voucherów Pearson VUE, opłacanych z wyprzedzeniem dla egzaminów różnych poziomów. Szczegóły.