PROGRAM Cisco Certified Network Associate - Routing & Switching v.6.0

Kurs jest prowadzony w naszej Akademii Cisco od września 2016 r.!

Nowa wersja kursu CCNA Routing and Switching oparta jest na programie wersji 5.1, które zostają wzbogacone o nowe zagadnienia. Do momentu przygotowania nowych materiałów przez Cisco są one prezentowane w ramach osobnego kursu uzupełniającego (bridge course). Od grudnia 2016r. dostępne są materiały w wersji 6.0 tylko dla semestru 1 i 2.

Wszystkie nowo rozpoczynane w naszej Akademii kursy CCNA prowadzone wg nowego rozszerzonego zakresu. Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji CCNA R&S v.3.0, obowiązującej od 20 sierpnia 2016 r.

1. INTRODUCTION TO NETWORKS:
Wprowadzenie do sieci komputerowych

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 9. Warstwa aplikacji
 10. Wykrywanie problemów z siecią

2. ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:
Podstawy rutingu i przełączania

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. Sieci wirtualne LAN (VLAN-y)
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny a dynamiczny
 7. Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy (OSPFv2 i OSPFv3)
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. Dynamiczna konfiguracja (DHCP)
 11. Translacja adresów (NAT, PAT)
 12. Wykrywanie urządzeń na warstwie 2 (CDP, LLDP)
 13. Synchronizacja czasu NTP

3. SCALING NETWORKS:
Skalowanie sieci komputerowych

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
 3. Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSPT)
 4. Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
 5. Agregacja łączy (PAgP, LACP)
 6. Sieci bezprzewodowe
 7. OSPF wieloobszarowy
 8. Protokół EIGRP
 9. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
 10. Obrazy IOS i licencjonowanie

4. CONNECTING NETWORKS:
Łączenie sieci komputerowych

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP (włączając PPPoE)
 4. Protokół Frame Relay
 5. Border Gateway Protocol (eBGP)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
 8. Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreements
 9. Chmura, wirtualizacja, sieci programowalne (SDN)
 10. Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
 11. Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
 12. LAN security (Radius, 802.1x)