Certyfikacja przemysłowa CISCO

Wiedzę na kolejnych poziomach CCENT > CCNA > CCNP > CCIE potwierdzają certyfikaty o znaczeniu ogólnoświatowym. Nie uzyskuje się ich automatycznie po zakończeniu szkoleń, lecz trzeba zdać osobne egzaminy w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych systemu Pearson VUE. Są to egzaminy płatne (w roku 2018 cena netto egzaminu CCNA wynosiła 325 dolarów, pełna lista aktualnych cen za egzaminy). W ramach uczestnictwa w szkoleniach możliwe jest również uzyskanie zniżek na egzaminy (tzw. voucher).

Certyfikaty są ważne przez określony okres czasu (CCNA - 3 lata), po którym należy je powtórzyć lub zdać egzamin wyższego poziomu. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu poziomu wyższego jest posiadanie ważnego certyfikatu poziomu niższego. W roku 2016 nastąpiła zmiana certyfikacji CCNA.

Pełny schemat ścieżek certyfikacji przemysłowych.

Certyfikacja CCNP Routing and Switching

CCNP R&S CertificateDocelowo pełny cykl szkoleń CCNP (3 semestry) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNP - Cisco Certified Network Professional (od 30 stycznia 2015 - CCNPv.2.0). Jest to certyfikacja wyższego poziomu niż CCNA. Warunkiem uzyskania jej jest zdanie 3 kolejnych egzaminów: CCNP ROUTE (kod: 300-101), CCNP SWITCH (kod: 300-115) oraz CCNP TSHOOT (kod: 300-135).

UWAGA! Istnieją również inne certyfikacje poziomu CCNP, np.: CCNP Security, CCNP Cloud, CCNP Data Center, czy CCNP Wireless. Aktualnie nie są przez nas prowadzone zajęcia do nich przygotowujące.

Więcej informacji nt. zakresu egzaminów ROUTE, SWITCH oraz TSHOOT.
Więcej informacji nt. egzaminów certyfikujących CCNP R&S.

Certyfikacja CCNA Routing and Switching

CCNA R&S CertificateDocelowo pełny cykl szkolenia CCNA (4 semestry) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNA - Cisco Certified Network Associate Routing and Switching: od 21 sierpnia 2016 r. CCNA (v3.0) kod: 200-125 (wcześniej: kod: 200-120).

Więcej informacji nt. zakresu egzaminu: CCNA R&S.
Więcej informacji nt. egzaminów certyfikujących CCNA R&S.

Możliwa jest również inna, dwuetapowa ścieżka. Po pierwszych dwóch kursach możliwa jest certyfikacja podstawowego poziomu CCENT - Cisco Certified Network Technician: egzamin Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1, ICND1(v 3.0) od 21 sierpnia 2016 r. ICND1(v.3.0) kod: 100-105 (wcześniej kod: 100-101). Dla uzyskania poziomu CCNA po ukończeniu dwóch kolejnych semestrów szkoleń egzamin ICND1 uzupełnia się egzaminem Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2, ICND2(v 2.0) od 25 września 2016 r. ICND2(v.3.0) kod: 200-105 (wcześniej kod: 200-101).
Więcej szczegółów nt. zakresu egzaminów: ICND1 oraz ICND2.

Wszystkie kursy rozpoczynane obecnie w naszej Akademii omawiają nowy materiał i przygotowują do nowej wersji egzaminów.
UWAGA! Istnieją również inne certyfikacje poziomu CCNA, np.: CCNA Cloud, CCNA Data Center, czy CCNA Wireless. Aktualnie nie są przez nas prowadzone zajęcia do nich przygotowujące.

Certyfikacja CCNA Security

CCNA SEC CertificateDocelowo pełny cykl szkolenia CCNA Security (1 semestr) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNA Security — Cisco Certified Network Associate Security: kod egzaminu: 210-260 (Implementing Cisco Network Security).

Więcej informacji nt. zakresu egzaminu: CCNA Security.
Więcej informacji nt. egzaminów certyfikujących CCNA Security.

Do egzaminu 210-260 IINS można przystąpić w dowolnym momencie, jednak do uzyskania certyfikatu CCNA Security wymagane jest posiadanie aktywnego certyfikatu CCNA Routing and Switching lub CCENT. Jeśli w chwili zdawania egzaminu CCNA Security osoba egzaminowana nie posiada ważnego ww. certyfikatu, to certyfikat CCNA Security zostanie wystawiony dopiero po uzyskaniu CCNA RS lub CCENT.

Zmiana certyfikacji CCNA R&S na wersję 3.0

W sierpniu i wrześniu 2016 r. nastąpiła zmiana egzaminów certyfikujących CCNA R&S. Informację na temat tego zmian można znaleźć w tym komunikacie Cisco.
Nowe zagadnienia (na poziomie rozumienia tematu):

 • Ściany ogniowe, punkty dostępu i kontrolery sieci bezprzewodowych,
 • Chmura i wirtualizacja,
 • Architektura Collapsed Core,
 • Sieci programowalne Software Defined Networking (SDN),
 • Podstawy QoS,
 • Multiprotocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, Dynamic Multpoint VPN (DMVPN),
 • Usługi AAA oraz serwery autentykacji (TACACS+ i RADIUS),
 • Protokół autoryzacji 802.1x.

Nowe zagadnienia (na poziomie umiejętności konfiguracji):

 • Single-homed external BGP (eBGP),
 • VLAN Trunking Protocol (VTP v1 i 2),
 • Simple Network Management Protocol (SNMP) v3,
 • Local Switched Port Analyzer (SPAN),
 • Link Layer Discovery Protocol (LLDP),
 • IP Service Level Agreements (SLA),
 • Trasy statyczne (/32 i /128).

Zagadnienia usunięte z nowego egzaminu:

 • Cisco Express Forwarding (CEF),
 • Frame-Relay,
 • Serial WAN (PPPoE pozostaje),
 • VRRP i GLBP (HSRP jest rozszerzone).

Wszystkie kursy rozpoczynane obecnie w naszej Akademii omawiają nowy materiał i przygotowują do nowej wersji egzaminów.

Zniżki na egzaminy certyfikujące

Zdanie egzaminu końcowego 4. semestru CCNA Routing and Switching za pierwszym razem na poziomie wyższym niż 75% upoważnia do uzyskania zniżki na egzamin certyfikujący (58% zniżki). W przypadku kursu CCNA Security można uzyskać podobny voucher (po uzyskaniu z egzaminu końcowego co najmniej 75% za pierwszym podejściem) na 52% zniżki. Chęć uzyskania vouchera należy zgłosić przez system NetAcad (odnośnik: 'Request a Voucher') na 30 dni przed planowanym egzaminem, bo tyle może trwać proces generowania talonu na zniżkę. Otrzymany kod promocyjny ważny jest na jedno podejście do egzaminu przez 3 miesiące od jego wydania.

Analogiczne warunki zniżek obowiązują dla egzaminów ICND1 i ICND2 (odpowiednio po drugim i czwartym semestrze).

Istnieje system voucherów Pearson VUE, opłacanych z wyprzedzeniem dla egzaminów różnych poziomów. Szczegóły.