KURSY

Cisco Networking Academy Program (CNAP) obejmuje różnorodne szkolenia z zakresu projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. Szkolenia realizowane w Katedrze Informatyki AGH to najnowsze wersje kursów oferowanych przez Cisco Academy:

  1. Cisco Certified Networking Associate (CCNA) (wersja 6.0),
  2. Cisco Certified Networking Professional (CCNP) (wersja 7.1),
  3. Cisco Certified Networking Associate Security (wersja 2.0),
  4. Jednodniowe warszataty poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu programu CNAP.

Kurs CCNA jest kompletnym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania. Zakres poszczególnych modułów (semestrów) można znaleźć na stronie opisującej program danego kursu.

Obecnie trwa proces migracji CCNA (Routing and Switching) na nową wersję o uaktualnionym i rozszerzonym programie (m.in. o zagadnienia CDP, LLDP, NTP, VTP, rozszerzenie HSRP, eBGP, SPAN, QoS, wirtualizacja, sieci SDN itd.). Od września 2016 r. mogą Państwo uczestniczyć w najnowszej wersji szkolenia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej program.
[sprawdź program]

Kurs CCNP oferuje kontynuacje szkolenia i pogłębianie wiedzy w ramach trzech semestrów zajęć, obejmujących zaawansowane zagadnienia sieciowe dotyczące routingu, switchingu i radzenia sobie z problemami sieciach komputerowych. Od września 2012 r. mogą Państwo uczestniczyć w najnowszej wersji szkolenia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej program.
[sprawdź program]

NOWOŚĆ! Warsztaty (doszkalające i specjalistyczne) są poświęcone wybranym zagadnieniom objętym programem CNAP mających na celu ugruntowanie posiadanej przez słuchaczy wiedzy. Warsztaty przeznaczone na omówienie pojedynczego zagadnienia. Warsztaty uruchamiane są po zebraniu się grupy i ustaleniu zakresu szkolenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Sławomirem Zielińskim.

UWAGA! Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Wszystkie materiały dydaktyczne do kursów (w tym testy i egzaminy) są przygotowane i udostępniana przez Cisco Systems w języku angielskim. Dodatkowo część materiałów szkoleniowych jest dostępna w języku polskim (CCNA 5.1, wszystkie semestry). Studenci mają nieograniczony dostęp do powyższych zasobów na zajęciach i poza nimi.

Czas trwania modułów

Liczba godzin przeznaczona na szkolenie w ramach jednego modułu jest uzależniona od rozległości materiału i intensywności zajęć (patrz tabela poniżej). Z kolei czas trwania jednego modułu jest uzależniony od liczby zajęć w tygodniu. Najczęściej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne (45 min). W szczególności przy szkoleniu prowadzonym w takim trybie wszystkie cztery stopnie CCNA są realizowane w ciągu jednego roku akademickiego.

Na życzenie wszystkich uczestników danej grupy długość i częstotliwość zajęć może zostać dostosowana do ich wymagań.

typ kursu liczba godzin lekcyjnych
(w laboratorium)
CCNA-Introduction to Networks 50
CCNA-Routing and Switching Essentials 50
CCNA-Scaling Networks 50
CCNA-Connecting Networks 50
CCNA-Security 54
CCNP-ROUTE 63
CCNP-SWITCH 54
CCNP-TSHOOT 45
warsztaty doszkalające 12
warsztaty specjalistyczne 8

UWAGA! W danym semestrze dostępne są tylko niektóre rodzaje kursów. Standardowo w semestrze zimowym odbywają się kursy CCNA1 i 2 weekendowe, CCNA3 i 4 w dni powszednie oraz CCNP ROUTE, zaś w semestrze letnim - kursy CCNA1 i 2 w dni powszednie, CCNA3 i 4 weekendowe oraz CCNP SWITCH. Układ ten może ulegać jednak zmianom. Informacje o grupach tworzonych w danym semestrze są wysyłane na początku każdego semestru do osób, które zarejestrowały się poprzez odpowiedni FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA na zakładce ZAPISY.

Opłaty

Cena modułu związana jest z ilością godzin przypadających na każdy moduł oraz specjalizacją modułu. W poniższej tabeli podane zostały ceny poszczególnych modułów w pln.

Podane ceny stanowią całkowity koszt kursu (kurs zwolniony jest z VAT), zawierający pełne szkolenie, egzaminy końcowe, a także wystawienie dyplomów ukończenia kursu.

kurs cena szkolenia (pln) wpłata ratalna (pln)
CCNA-Introduction to Networks 960 1800* 2 x 500
CCNA-Routing and Switching Essentials 960 2 x 500
CCNA-Scaling Networks 960 1800* 2 x 500
CCNA-Connecting Networks 960 2 x 500
CCNA-Security 1160 2 x 600
CCNP-ROUTE 1760 2 x 900
CCNP-SWITCH 1560 2 x 800
CCNP-TSHOOT 1460 2 x 750
warsztaty doszkalające 380 -
warsztaty specjalistyczne 480 -

*) cena promocyjna za dwa semestry.