KURSY

Cisco Networking Academy Program (CNAP) obejmuje różnorodne szkolenia z zakresu projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. Szkolenia realizowane w Katedrze Informatyki AGH to najnowsze wersje kursów oferowanych przez Cisco Academy:

  1. Cisco Certified Networking Associate (CCNA) (wersja 6.0),
  2. Cisco Certified Networking Professional (CCNP) (wersja 7.1),
  3. Cisco Certified Networking Associate Security (wersja 2.0),
  4. Cisco Certified Networking Associate Cybersecurity Operations (wersja 1.1),
  5. IoT Fundamentals: IoT Security (wersja 1.0),
  6. Jednodniowe warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu programu CNAP.

 

Kurs CCNA jest kompletnym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania. Zakres poszczególnych modułów można znaleźć na stronie opisującej program danego kursu.

Obecnie trwa proces migracji CCNA (Routing and Switching) na nową wersję o uaktualnionym i rozszerzonym programie (m.in. o zagadnienia CDP, LLDP, NTP, VTP, rozszerzenie HSRP, eBGP, SPAN, QoS, wirtualizacja, sieci SDN itd.). Od września 2016 r. mogą Państwo uczestniczyć w najnowszej wersji szkolenia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej program.
[sprawdź program]

Kurs CCNP oferuje kontynuacje szkolenia i pogłębianie wiedzy w ramach trzech modułów zajęć, obejmujących zaawansowane zagadnienia sieciowe dotyczące routingu, switchingu i radzenia sobie z problemami sieciach komputerowych. Od września 2012 r. mogą Państwo uczestniczyć w najnowszej wersji szkolenia. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej program.
[sprawdź program]

NOWOŚĆ! Warsztaty (doszkalające i specjalistyczne) są poświęcone wybranym zagadnieniom objętym programem CNAP mających na celu ugruntowanie posiadanej przez słuchaczy wiedzy. Warsztaty przeznaczone na omówienie pojedynczego zagadnienia. Warsztaty uruchamiane są po zebraniu się grupy i ustaleniu zakresu szkolenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Sławomirem Zielińskim.

UWAGA! Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Wszystkie materiały dydaktyczne do kursów (w tym testy i egzaminy) są przygotowane i udostępniana przez Cisco Systems w języku angielskim. Dodatkowo część materiałów szkoleniowych jest dostępna w języku polskim (w starszej wersji CCNA 5.1, wszystkie moduły). Studenci mają nieograniczony dostęp do powyższych zasobów na zajęciach i poza nimi.

Czas trwania modułów

Liczba godzin przeznaczona na szkolenie w ramach jednego modułu jest uzależniona od rozległości materiału i intensywności zajęć (patrz tabela poniżej). Z kolei czas trwania jednego modułu jest uzależniony od liczby zajęć w tygodniu. Najczęściej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne (45 min). W szczególności przy szkoleniu prowadzonym w takim trybie wszystkie cztery stopnie CCNA są realizowane w ciągu jednego roku akademickiego.

Na życzenie wszystkich uczestników danej grupy długość i częstotliwość zajęć może zostać dostosowana do ich wymagań.

typ kursu liczba godzin lekcyjnych
(w laboratorium)
CCNA Introduction to Networks 50
CCNA Routing and Switching Essentials 50
CCNA Scaling Networks 50
CCNA Connecting Networks 50
CCNA Security 63
CCNA Cybersecurity Operations 63
CCNP ROUTE 63
CCNP SWITCH 54
CCNP TSHOOT 45
warsztaty doszkalające 12
warsztaty specjalistyczne 8

UWAGA! W danym semestrze dostępne są tylko niektóre rodzaje kursów. Standardowo w semestrze zimowym odbywają się kursy CCNA1 i 2 weekendowe, CCNA3 i 4 w dni powszednie oraz CCNP ROUTE, zaś w semestrze letnim - kursy CCNA1 i 2 w dni powszednie, CCNA3 i 4 weekendowe oraz CCNP SWITCH. Układ ten może ulegać jednak zmianom. Informacje o grupach tworzonych w danym semestrze są wysyłane na początku każdego semestru do osób, które zarejestrowały się poprzez odpowiedni FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA na zakładce ZAPISY.

Opłaty

Cena modułu związana jest z ilością godzin przypadających na każdy moduł oraz specjalizacją modułu. W poniższej tabeli podane zostały ceny poszczególnych modułów w pln.

Podane ceny stanowią całkowity koszt kursu (kurs zwolniony jest z VAT), zawierający pełne szkolenie, egzaminy końcowe, a także wystawienie dyplomów ukończenia kursu.

kurs cena szkolenia (pln) wpłata ratalna (pln)
CCNA Introduction to Networks 1060 1950* 2 x 550
CCNA Routing and Switching Essentials 1060 2 x 550
CCNA Scaling Networks 1060 1950* 2 x 550
CCNA Connecting Networks 1060 2 x 550
CCNA Security 1260 2 x 650
CCNA Cybersecurity Operations 1660 2 x 850
CCNP ROUTE 1860 2 x 950
CCNP SWITCH 1660 2 x 850
CCNP TSHOOT 1560 2 x 800
warsztaty doszkalające 380 -
warsztaty specjalistyczne 480 -

Ceny obowiązujące na kursy rozpoczynające się od października 2019 r.:

kurs cena szkolenia (pln) wpłata ratalna (pln)
CCNA Introduction to Networks 1080 1980* 2 x 560
CCNA Routing and Switching Essentials 1080 2 x 560
CCNA Scaling Networks 1080 1980* 2 x 560
CCNA Connecting Networks 1080 2 x 560
CCNA Security 1680 2 x 860
CCNA Cybersecurity Operations 1880 2 x 960
IoT Security 1680 2 x 860
CCNP ROUTE 1880 2 x 960
CCNP SWITCH 1780 2 x 910
CCNP TSHOOT 1680 2 x 860
warsztaty doszkalające 380 -
warsztaty specjalistyczne 780 -

*) cena promocyjna za dwa moduły.