Certyfikacja przemysłowa CISCO

Wiedzę na kolejnych poziomach CCENT > CCNA > CCNP > CCIE potwierdzają certyfikaty o znaczeniu ogólnoświatowym. Nie uzyskuje się ich automatycznie po zakończeniu szkoleń, lecz trzeba zdać osobne egzaminy w wyznaczonych centrach egzaminacyjnych systemu Pearson VUE. Są to egzaminy płatne (w roku 2016 cena netto egzaminu CCNA wynosiła 295$, pełna lista aktualnych cen za egzaminy). W ramach uczestnictwa w szkoleniach możliwe jest również uzyskanie zniżek na egzaminy (tzw. voucher).

Certyfikaty są ważne przez określony okres czasu (CCNA - 3 lata), po którym należy je powtórzyć lub zdać egzamin wyższego poziomu. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu poziomu wyższego jest posiadanie ważnego certyfikatu poziomu niższego. W roku 2016 nastąpiła zmiana certyfikacji CCNA.

Pełny schemat ścieżek certyfikacji przemysłowych.

Certyfikacja CCNP Routing and Switching

CCNP R&S CertificateDocelowo pełny cykl szkoleń CCNP (3 semestry) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNP - Cisco Certified Network Professional (od 30 stycznia 2015 - CCNPv.2.0). Jest to certyfikacja wyższego poziomu niż CCNA. Warunkiem uzyskania jej jest zdanie 3 kolejnych egzaminów: CCNP ROUTE (kod: 300-101), CCNP SWITCH (kod: 300-115) oraz CCNP TSHOOT (kod: 300-135).

UWAGA! Istnieją również inne certyfikacje poziomu CCNP, np.: CCNP Security, CCNP Cloud, CCNP Data Center, czy CCNP Wireless. Kursy prowadzone w naszej Akademii nie przygotowują do nich.

Więcej informacji nt. zakresu egzaminów ROUTE, SWITCH oraz TSHOOT.
Więcej informacji nt. egzaminów certyfikujących CCNP R&S.

Certyfikacja CCNA Routing and Switching

CCNA R&S CertificateDocelowo pełny cykl szkolenia CCNA (4 semestry) prowadzi do certyfikacji poziomu CCNA - Cisco Certified Network Associate Routing and Switching: od 21 sierpnia 2016 r. CCNA(v.3.0) kod: 200-125 (wcześniej: kod: 200-120).

Więcej informacji nt. zakresu egzaminu: CCNA R&S.
Więcej informacji nt. egzaminów certyfikujących CCNA R&S.

Możliwa jest również inna, dwuetapowa ścieżka. Po pierwszych dwóch kursach możliwa jest certyfikacja podstawowego poziomu CCENT - Cisco Certified Network Technician: egzamin Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1, ICND1(v.3.0) od 21 sierpnia 2016 r. ICND1(v.3.0) kod: 100-105 (wcześniej kod: 100-101). Dla uzyskania poziomu CCNA po ukończeniu dwóch kolejnych semestrów szkoleń egzamin ICND1 uzupełnia się egzaminem Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2, ICND2(v.2.0) od 25 września 2016 r. ICND2(v.3.0) kod: 200-105 (wcześniej kod: 200-101).
Więcej szczegółów nt. zakresu egzaminów: ICND1 oraz ICND2.

Wszystkie kursy rozpoczynane obecnie w naszej Akademii omawiają nowy materiał i przygotowują do nowej wersji egzaminów.
UWAGA! Istnieją również inne certyfikacje poziomu CCNA, np.: CCNA Security, CCNA Cloud, CCNA Data Center, czy CCNA Wireless. Kursy prowadzone w naszej Akademii nie przygotowują do nich.

Zmiana certyfikacji CCNA R&S na wersję 3.0

W sierpniu i wrześniu 2016 r. nastąpiła zmiana egzaminów certyfikujących CCNA R&S. Informację na temat tego zmian można znaleźć w tym komunikacie Cisco.
Nowe zagadnienia (na poziomie rozumienia tematu):

 • Ściany ogniowe, punkty dostępu i kontrolery sieci bezprzewodowych,
 • Chmura i wirtualizacja,
 • Architektura Collapsed Core,
 • Sieci programowalne Software Defined Networking (SDN),
 • Podstawy QoS,
 • Multiprotocol Label Switching (MPLS), Metro Ethernet, Dynamic Multpoint VPN (DMVPN),
 • Usługi AAA oraz serwery autentykacji (TACACS+ i RADIUS),
 • Protokół autoryzacji 802.1x.

Nowe zagadnienia (na poziomie umiejętności konfiguracji):

 • Single-homed external BGP (eBGP),
 • VLAN Trunking Protocol (VTP v1 i 2),
 • Simple Network Management Protocol (SNMP) v3,
 • Local Switched Port Analyzer (SPAN),
 • Link Layer Discovery Protocol (LLDP),
 • IP Service Level Agreements (SLA),
 • Trasy statyczne (/32 i /128).

Zagadnienia usunięte z nowego egzaminu:

 • Cisco Express Forwarding (CEF),
 • Frame-Relay,
 • Serial WAN (PPPoE pozostaje),
 • VRRP i GLBP (HSRP jest rozszerzone).

Wszystkie kursy rozpoczynane obecnie w naszej Akademii omawiają nowy materiał i przygotowują do nowej wersji egzaminów.

Zniżki na egzaminy certyfikujące

Zdanie egzaminu końcowego semestru 4 CCNA za pierwszym razem na poziomie wyższym niż 75% upoważnia do uzyskania zniżki na egzamin certyfikujący (58% zniżki). Zgłoszenie takie przesyła się przez system NetSpace (odnośnik: 'Request a Voucher') na 30 dni przed planowanym egzaminem, bo tyle może trwać proces generowania talonu na zniżkę. Otrzymany kod promocyjny ważny jest na jedno podejście do egzaminu przez 3 miesiące od jego wydania (w okresie przejściowym między egzaminami CCNA v.2 i CCNA v.3 czyli do 1 lutego 2017 r. - 6 miesięcy).

Analogiczne warunki zniżek obowiązują dla egzaminów ICND1 i ICND2 (odpowiednio po drugim i czwartym semestrze).

Istnieje system voucherów Pearson VUE, opłacanych z wyprzedzeniem dla egzaminów różnych poziomów. Szczegóły.